Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,11 kWp Dęblin- Lubelskie

Instalacja składająca się z modułów Longi Solar o mocy 365 Wp z falownikiem Fronius.