Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,27 kWp – Gołąb – Lubelskie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,27 kWp z 17 modułami Sharp 310 Wp i falownikiem Fronius.