Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,4 kWp – Chrząchów – Lubelskie

instalacja z modułami monokrystalicznymi Longi 320 Wp  i falownikiem Fronius.