Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,71 kWp – Świdnik

Instalacja z 22 modułami monokrystalicznymi o mocy 305 Wp z optymalizerami i falownikiem Solar Edge.