Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,72 kWp – Lipsko – Mazowieckie

Instalacja z modułami Longi Solar 320 Wp z optymalizerami i falownikiem Solar Edge. Instalacja w układzie wchód – zachód