Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,04 ok Wp – Parczew – Lubelskie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,04 kWp. Moduły monokrystaliczne Jinko Solar 320 Wp. Optymalizery i falownik Solar Edge.