Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,66 kWp k. Lublina

Instalacja o ocy 7,66 kWp z modułąmi Longi Solar 365 kWp i falownikiem Fronius.