Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kWp k. Kazimierza Dolnego – Lubelskie

Instalacja z modułami Jinko Solar 320 Wp i falownikiem Zeversolar.