Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,69 kWp k. Nowogardu – Zachodniopomorskie

Instalacja z 34 modułami polikrystalicznymi o mocy 285 Wp i falownikiem Fronius.