Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp – Daleszyce – Świętokrzyskie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp z 32 modułami monokrystalicznymi o mocy 310 Wp i falownikiem fronius.