Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp k. Lubartowa

Instalacja z modułami Longi Solar i falownikiem Fronius.