Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp Wohyń – Lubelskie

Instalacja fotowoltaiczna w układzie wschód – zachód o mocy 9,92 kWp z Modułami monokrystalicznymi Longi Solar ,optymalizerami i falownikiem Solar Edge.