Instalacja fotowoltaiczna Opole Lubelskie 39,96 kWp

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp, którą tworzy 148 modułów 270 Wp Boviet na gruncie z 2 falownikami Fronius 17, 5 kW każdy.