Instalacja fotowoltaiczna Poznań 4,32 kWp

Instalacja w Poznaniu o mocy 4,32 kWp na dachówce ceramicznej z modułami cienkowarstwowymi Inventux 120 Wp, mikromorficznymi. Falownik firmy Q3 Energie o mocy 4 kW. Instalacja powstała na potrzeby domowe inwestora.