Instalacja fotowoltaiczna Poznań 4kWp

Instalacja  o mocy 4 kWp, moduły Phono Solar 250 Wp, 16 szt z falownikiem Omnik 4 kW.