Instalacja fotowoltaiczna Stary Brus – Lubelskie 3 kWp

Instalacja w Gminie Stary Brus. 10 modułów o mocy 300 Wp z falownikiem jednofazowym Zeversolar.