Instalacja fotowoltaiczne Gmina Stary Brus 9 instalacji po 3 kWp

Instalacje z Gminy Stary Brus po 3 kWp z modułami mono 300 Wp Boviet i falownikami Zeversolar 3 kW.