Instalacja fotowolticzna 5,2 kWp Lublin

Instalacja o mocy 5,2 kWp na modułach polikrystalicznych Phono Solar 260 Wp każdy. Podłączone do Falownika Omnik New Energy 5 kW z dwoma MPPT, gdzie każda strona dachu pracuje niezależnie. Instalacja na konstrukcjach 2 rodzajów połowa w układzie obrazkowym, a druga w układzie portretowym, obie aerodynamiczne bez ingerencji w poszycie dachu pod kątem 15 stopni. Konstrukcja w układzie obrazkowym, po raz pierwszy w Polsce, konstrukcja firmy B&K Solare Zukunft z Niemiec z nowym systemem IROC®3 na dachy płaskie.