Instalacja fotwoltaiczna w miejscowości Kołacze 3 kWp

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp. Moduły Phono Solar 250 Wp, inwerter Omnik 3 kW. Konstrukcja wsporcza firmy Corab.