Instalacja gmina Stary Brus 3 kWp

10 modułów mono 300 Wp z falownikiem Zeversolar.