Instalacja o mocy 3,4 kWp – Parczew – Lubelskie

Instalacja z modułąmi Phono Solar 340 Wp MWT i falownikiem Solar Edge.