Instalacja o mocy 40 kWp – Lidzbark Warmiński

Instalacja składająca się z 125 modułów mono o mocy 320 Wp każdy i falowników Solar Edge z optymalizerami mocy.