Instalacja o mocy 9,36 kWp na budynku Urzędu Gminy Stary Brus

Instalacja o mocy 9,36 kWp, moduły Phono Solar 260 Wp, inwerter firmy Q3 Energie, trójfazowy, model QX³ 8000.