Instalacja PV o mocy 3,99 Gmina Krzczonów

Instalacja z 14 modułami o mocy 285 Wp mono Bruk Bet Solar i falownikiem Steca.