Intalacja o mocy 2,85 kWp -Lubelskie Gmina Krzczonów

Instalacja z 10 modułami mono o mocy 285 każdy i falownikiem Steca.