Jakubowice Konińskie k. Lublina 5,32 kWp

Instalacja o mocy 5,32 kWp na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej z 19 modułami Bruk Bet Solar 280 Wp mono i falownikiem Zeversolar 5 kW.