Kołacze instalacja o mocy 3 kWp – Gmina Stary Brus k. Włodawy

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp. Moduły Phono Solar 250 Wp, inwerter Omnik 3 kW.