Lublin instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,44 kWp

24 moduły monokrystaliczne o mocy 310 Wp z falownikiem Fronius.