Lubowierz Gmina Stary Brus 3 kWp

Instalacja z 10 modułami mono 300 Wp i 1 fazowym falownikiem Fronius.