Marianka Stary Brus – Lubelskie 3 kWp

Instalacja o mo cy 3 kWp. Moduły mono Boviet 300 Wp, falownik Zeversolar 1 fazowy.