Przeworsk woj. Podkarpackie Instalacja fotowoltaiczna 3,75 kWp

Instalacja fotowoltaiczna 3,75 kWp, zbudowana na 30 modułach mikromorficznych o mocy 125 Wp każdy, podłączone do inwertera Q3 trójfazowego.