Trzcianki k. Kielc instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,72 kWp

Instalacja z modułami 310 Wp Longi Solar i falownikiem Fronius.